• Ontstaan

 • Frans Daems (°1891 - † 1965)

  in de volksmond beter bekend als “Suske Daems”, huwde met Petronella Van Gastel (°1895 - † 1974) en zij vestigden zich in Schoten (Korte Boomenstraat 32)

  In 1924 richtte hij een koetsenbedrijf op: huurhouderij en vervoer.

  Daarnaast hadden zij ook een ijssalon en benzinestation.

 • Rond 1929 besloot hij een zaak op te starten als begrafenisondernemer. De zaak breidde uit met een steenkapperij, kistenmakerij en drukkerij.

  De straatnaam werd gewijzigd in Churchilllaan 36 en later werd dan ook het huisnummer gewijzigd in Churchilllaan 18.

 • In 1956 verdeelde Frans Daems de zaak onder zijn kinderen.

  Zoon Jos Daems (°1919 - † 2005) nam de taak op zich als drukker en begrafenisondernemer tot 1972.

  Vanaf dan werd de zaak verder gezet door Joseph Daems, zoon van wijlen Armand Daems.

  Joseph Daems samen met echtgenote José zorgden voor de uitbreiding tot de huidige winkel met toenmalig funerarium.

  Sinds 1994 is zoon Peter ook voltijds mee actief in het familiebedrijf.

  Nadat Joseph Daems ziek werd, hebben José en Peter verder hun schouders onder deze zaak gezet.

  Omdat service hoog in het vaandel staat en zij dit willen blijven waarborgen, hebben zij zich omringd met een goed team.

  In 2012 wordt beslist om het toenmalige funerarium om te bouwen naar een volwaardig uitvaartcentrum met een aula voor burgerlijke plechtigheden en groetruimtes.

  Sinds 1 april 2016 is ook Kristin, echtgenote van Peter mee in het bedrijf gestapt.