• Nuttige adressen

 • Rijksdienst voor Pensioenen
  Zuidertoren 3 te 1060 Brussel - tel 02/529.21.11 en 02/523.40.66.
  - uitbetalingen tel. 02/529.30.02
  - gewestelijke dienst : Sint Katelijnevest 54 te 2008 Antwerpen
  tel. 03/226.06.68. en 03/231.45.30.

  Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  Jan Jacobsplein 6 te 1000 Brussel - tel. 02/507.62.11
  - gewestelijke dienst : Oudaan 8-10 te 2000 Antwerpen tel. 03/231.89.60.

  Ministerie van Financiën
  Bestuur der Pensioenen
  Jan Jacobsplein 10 te 1000 Brussel - tel. 02/511.71.77 (pensioen in de openbare sector)
  - gewestelijke dienst : Molenbergstraat 10 te 2008 Antwerpen, tel. 03/231.76.15

  Nationale Kas voor Oorlogspensioenen
  - Ministerie van Financiën
  Kunstlaan 30 te 1040 Brussel - tel. 02/230.70.25.
  - Renten, tegemoetkomingen mindervaliden :
  A.S.L.K., Wolvengracht 48 te 1000 Brussel - tel. 02/228.61.11

  Ministerie van Sociale Voorzorg
  Dienst Minder Validen
  Zwarte Lievevrouwestraat 3c te 1000 Brussel - tel. 02/509.81.06

  Arbeidsongevallen, beroepsziekten
  -
  Fonds voor Arbeidsongevallen
  Troonstraat 100 - 1050 Brussel - tel. 02/ 506.84.11
  - Fonds voor Beroepsziekten
  Sterrekundelaan 1 te 1030 Brussel - tel. 02/226.62.11

  Oorlogsinvaliden, oudstrijders
  Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers: Mercatorstraat 48 te 2018 Antwerpen - tel. 239.68.30 en 232.30.13

  Bestuur der Postchecks
  1100 Brussel
  tel. voor de vereffeningen overlijdens : 02/219.48.00

  Ziekenfondsen
  - Christelijke ziekenfondsen : www.cm.be
  - Neutraal ziekenfonds Vlaanderen : www.vnz.be
  - Socialistisch ziekenfonds : www.socmut.be
  - Liberaal ziekenfonds : www.lmpa.be
  - Onafhankelijk ziekenfonds : www.mloz.be
  - Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen : www.voz.be
  - Onderlinge ziekenkas : www.ozcm.be

   

  Gesloten gespreksgroep voor Nabestaanden na Zelfdoding
  Begeleiders:
  Kris Focketyn
  Eva Mangelschots

  Gespreksgroep contacteren:
  Tel. 03 326 00 00
  E-mail : nazelfdoding.antwerpen@werkgroepverder.be
  Organisatie:
  CAW De Terp vzw Consulentenbureau
  Kris Focketyn
  Eva Mangelschots
  Tel. 03/326 00 00
  i.s.m. Tele-Onthaal Antwerpen vzw
  Tel. 03 216 04 47 (secr.)
  • plaats van samenkomst : Antwerpen
  • gesloten groep
  • 10 bijeenkomsten
  • begeleid door professionele hulpverleners
  • Wil je graag deelnemen aan deze groep of heb je nog vragen, maak dan een afspraak voor een individueel kennismakingsgesprek.
  • 10 zaterdagvoormiddagen telkens van 10u tot 12u.


  Ouders van verongelukte kinderen vzw (O.V.K.)
  Ouders Van een Overleden Kind vzw
  Centraal Contactadres:
  Christine Langouche
  Nieuwstraat 41
  3360 Korbeek-Lo
  tel: 016/890756
  email: info@ovok.be
  website: www.ovok.be


  Praatgroep Brecht
  Wanneer ?
  De praatgroepen gaan door op zaterdag van 14u tot 17u.
  Waar ?
  Cultureel centrum Jan Vander Noot
  Mudaeusstraat 9
  2960 Brecht
  Vanop de Antwerpse ring volg je richting Breda en neemt afrit Brecht. Bij de uitrit rechtsaf en richting centrum volgen, bij de volgende verkeerslichten rechtdoor gaan en de eerste straat links is de Mudeaustraat waarin het CC Jan vander Noot gevestigd is.
  Voor een gedetailleerd plan.
  Meer info ?
  Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht bij :
  Arnet en Herman VAN HOOF-VAN DE MERWE
  Mailadres : herman.arnet@euphonynet.be

  Contactadressen
  Contactadressen vzw O.V.O.K.
  Voorzitter :
  Chris Majoor,
  Turnhoutseweg 14, 2340 Beerse,
  Tel/Fax: 014 / 61 79 66
  E-mail : chris.majoor@telenet.be
  vzw O.V.O.K. Antwerpen:
  Koen en Lief Perdieus-Vivet
  Schaepsvonderlaan 11 , 2520 Ranst
  Tel : 03/ 475 17 45
  E-mail : koen.perdieus@pandora.be

  Registratie aflevering van attesten van erfopvolging

  Voor Schoten, Brecht,….
  Registratiekantoor Antwerpen 2,
  Italiëlei 4/3 te Antwerpen
  Tel. 02/575.57.70
  Mail: rzsj.registratie.antwerpen2@minfin.fed.be
  Open : werkdagen van 8 uur tot 12 uur

  Voor Schilde, Zoersel,…
  Registratiekantoor Antwerpen 3,
  Italiëlei 4/3 te Antwerpen
  Tel. 02/575.57.40
  Mail: rzsj.registratie.antwerpen3@minfin.fed.be
  Open : werkdagen van 8 uur tot 12 uur

  Voor Antwerpen,….
  Registratiekantoor Antwerpen 1,
  Italiëlei 4/3 te Antwerpen
  Tel. 02/575.57.50
  Mail: rzsj.registratie.antwerpen1@minfin.fed.be
  Open : werkdagen van 8 uur tot 12 uur

  Registratie aangifte van nalatenschappen
  Vlaamse Belastingdienst
  Vaartstraat 16 - 9300 Aalst
  Infolijn tussen 9 uur en 19 uur: tel. 1700